י

age-titleי" width="165" height="37">
כל ההגדרות באתרנו אשר מתחילות באות "י":

יאבדו מכוחם
יאה
יבב
יבדלא
יבול הצומח לאחר המלקוש
יבום
יבלוש לשם גילוי סודות האויב
יבלת קטנה
יבם
יברוח
יבריק, יזהיר
יבשה בלב ים
יבשה מוקפת מ
יבשה מוקפת מים
יגון
יגון, עצב
יגיע כפיים
יגע
ידיד
ידיד
יד ימינו
יד רוחצת יד
יד שניה
יחידה לעוצמת קול
ידו היתה במעל
ידו היתה על העליונה
ידוע בבהירות
ידוע בציבור
ידועה בציבור
ידיד
ידיד הנפש של דוד המלך
ידיד רחוק
ידידותי
ידיעה בלעדית מרעישה
ידיעה מרעישה ובלעדית
ידיעון
ידית התנעה
ידעוני
יהב
יהודה אטלס
יהודה ושומרון
יהודי המאמין בישו בעבר
יהודי השייך לאחת החצרות
יהודייה מפוקסמת שנספתה בשואה
יהודים שנאנסו להתנצר
יהי רצון
יהיר
יהיר
יהיר, גאוותן
יהלל
יובל
יובל
יוגב
יום המנוחה
יום טוב
יומרנות
יון
יונק הדבש
יופי
יוצא חלציו
יוצא מן הלב
יוקד
יורד דומה
יורד ים
יורה
יורידי
יושב בחיבוק ידיים
יושב על הגדר
יושב על המדוכה
יושב קרנות
יחידה למדידת רעש
יחידה לעוצמת קול
יחידה מנהלית במשטרה
יחידי סגולה
יחידת משקל
יחל
יחסן
יחפן
ייחור
יין בן חומץ
יישוב בדרום השרון
יכריז
ילקוט
ילקוט
ימה
ימי חלדו
ינוקא
ינשוך כנחש
יסכון
יען
יעף
יער
יערה
יפה נפש
יפה שעה אחת קודם
יפוי כוח
יפעה
יצא בשן ועין
יצא המרצע מן השק
יצא הפסדו בשכרו
יצא ואוזניו מקוטפות
יצא חוצץ
יצא טבעו
יצא ידי חובה
יצא לשוח
יצא לתרבות רעה
יצא מגדרו
יצא מכליו
יצא מן הכוח אל הפועל
יצא מעורו
יצא נפשו אל
יצא נקי מנכסיו
יצא שכרו בהפסדו
יצא שמו
יצהר
יצול
יצוע
יצק שמן על המדורה
יקב
יקוש
יקיצה
יראה
ירד לטמיון
ירד לסוף דעתו
ירד מגדולתו
ירד מנכסיו
ירח
ירט
ירכתיים
ירק מזין
ירק כתום
ירק מזין
ישוב קדום ברמת הגולן
ישוב קדום ברמת הגולן
יש בליבו עליו
יש דברים בגו
יש לו מהלכים
יש רגליים לדבר
ישב לשולחן סעודה
ישב על האבניים
ישב על האובניים
ישב תחת גפנו ותחת תאנתו
ישבן
ישוב הדעת
ישוב קדום ברמת הגולן
ישות
ישיש
ישן
ישן
ישר את ההדורים
יתרו
יתרו