תשחץ ישראל היום 29-04-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 29-04-2024.

הגדרה
במידה רבה מאוד (4,4)
לא ישר
שק עור לנוזלים
דבר מוחשי, אובייקט
החל לפרוח
בתוכו
שחקן קולנוע אמריקאי (3,4)
מחצב
בירת תימן
עיר נופש בצרפת
הרבה, המון
עיר בניגריה
תואר כבוד ספרדי
אויב
אבן לבניין
עיר בצרפת
כלי רכב הנישא על ידי בני אדם
מנהל עבודה (ר"ת)
הקדמה, מבוא
מושב ליד בית שמש
שהו בלילה
מילת הכפלה
רכב לפינוי נפגעים
רב נגד (ר"ת)
מילת הסבר
פרשה בספר שמות
היעדר כל ספק
חבר כנסת (ר"ת)
עיר בגרמניה
תרגילי סדר (ר"ת)
עבדו של אברהם אבינו
חמור בר
נוזל חיוני לחיים
אות באנגלית
אות בעברית
בלתי מתוכנן (ר"ת)
טוקסמיה (2,4)
זז, נע
רחב לב
קורפוס
התיז
בן מתושלח
סוג של עוף
גוף שני רבים
טיל נ"ט אמריקאי
רסיס של נוזל
מחוז בצרפת
קול חנוק ומקוטע
גבוה
מכשיר סרטוט (5,2)
חסר חוש ריח
גוי
סנטימטר (ר"ת)
קרנון
טופס