ראה 14נך (4)

רמז תשחץ: ראה 14נך (4)

פתיחה

כאשר פותרים תשחצים, לעתים קרובות נתקלים ברמזים מאתגרים הדורשים ידע מעמיק או חשיבה מחוץ לקופסה. אחד הרמזים השכיחים הוא "ראה 14נך", המכוון אותנו לפסוק או קטע ספציפי בתנ"ך. במקרה זה, הפסוק המדובר מופיע בפרק 14 בספר במדבר.

חקירת הפסוק

הפסוק ה-14 בספר במדבר מתאר את עונשם של מרגלים ששלח משה לתור את ארץ כנען. הם חזרו עם דיווח שלילי וגרמו לבהלת עם ישראל, שבחר שלא להיכנס לארץ שהובטחה. כתוצאה מעוונם, אלוהים גזר על המרגלים אחת משתי אפשרויות:

"ויאמר משה אל ה' וישמעו המצרים כי העליתה את העם הזה מקרבו ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי ה' בתוך העם הזה עין בעין ואתה ה' עומד לפניהם ועננך עומד עליהם ואתה הולך לפניהם יומם בעמוד ענן ולילה בעמוד אש ואם המתה את העם הזה כאיש אחד וגו' ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר לא יכול ה' להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר כי לא יכול ה' להביאו אל הארץ אשר דבר להם." (במדבר יד, יג-טז)

ניתוח אופציות העונש

הפסוק מציג שתי אפשרויות לעונש המרגלים:

1.

השמדה המונית:

הריגת כל העם שנמצא במדבר.
2.

גלות לארץ אחרת:

גירוש העם מארץ ישראל לארץ אחרת.

המשך הפסוק מתאר כיצד אלוהים בחר באפשרות השנייה, ונגזר על העם לנדוד במדבר במשך 40 שנה עד שדור המדבר ימות.

משמעות הפסוק לתשחץ

במסגרת התשחץ, רמז זה מכוון אותנו לחפש מילה בארבע אותיות הקשורה לעונש שהעניש אלוהים את המרגלים. בפסוק מצוינת האפשרות השנייה לעונש –

גלות

, ולכן המילה שאנו מחפשים חייבת להיות קשורה אליה.

בהמשכו של פוסט זה נספק את התשובה להגדרה "ראה 14נך (4)".

אפשרויות: וכצה.

ביטויים דומים: ראה 14נך (4) תשבץ, מה זה ראה 14נך (4) בתשחץ, מה הפירוש של ראה 14נך (4) בתשחץ.