4 חוזר עני (2)

כותרת:

פתרון תשחצים: פיתוח מחשבה קריטית באמצעות תשחצים

כותרת משנית:

פתרון תשחצים הוא פעילות מאתגרת ומספקת שדורשת מיומנויות קוגניטיביות גבוהות, כגון:

זיכרון:

איתור מילות עזר ומשמעויות אפשריות

פתרון בעיות:

ניתוח רמזים וזיהוי תבניות

חשיבה אסוציאטיבית:

קישור בין מושגים ותפיסות

ריכוז ותשומת לב:

התמקדות במילות רמז ובדפוסי תשבץ

מה ההגדרה שדורשת פתרון דו-מילתי?

בואו ניקח דוגמה ספציפית: "4 חוזר עני (2)". הגדרה זו דורשת מאתנו למצוא מילה בת שתי אותיות המתאימה לתיאור "4 חוזר עני". כדי לפתור הגדרה זו, בואו ננתח את כל חלקיה:

"4 חוזר":

מספר רומי שעשוי לייצג את האות "IIII" בלטינית.

"עני":

אדם בעל משאבים כספיים מוגבלים.

בהתחשב ברמזים אלה, אנו יכולים להתחיל לחשוב על מילים אפשריות המתאימות לתיאור "4 חוזר עני". האם יש מילה בת שתי אותיות שמתייחסת למספר "4" בלטינית ויכולה גם לייצג מצב עוני?

תהליך הפתרון:

כדי למצוא את התשובה, נוכל לנסות

לכתוב רשימה של מילים המתאימות למספר "4" בלטינית.

לעבור על רשימה זו ולחפש מילים שיכולות להתקשר לעוני.

לבדוק את ההתאמה בין התשובות האפשריות לבין אורך המילה (שתי אותיות) ומבנה הרמז (דו-מילתי).

באמצעות תהליך מחשבה מובנה זה, אנו יכולים לפתור בהצלחה את ההגדרה ולהמשיך בתשבץ.

אפשרויות: רש.

ביטויים דומים: 4 חוזר עני (2) תשבץ, מה זה 4 חוזר עני (2) בתשחץ, מה הפירוש של 4 חוזר עני (2) בתשחץ.