חישוב ערך של נכס

הפעם נתייחס להגדרת התשחץ: חישוב ערך של נכס.
זוהי הגדרה בת 16 אותיות. אתר זה מספק עזרה בתשחץ לכן, התשובות האפשריות מפורטות מטה.

אנחנו מקווים שמצאתם את מה שחיפשתם והיינו לעזר! על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

ממש נשמח אם תוכלו לעזור לנו להתפתח ולעשות לנו לייק!

אפשרויות: שמאות .

קצת על שמאי:
שמאי הוא אדם העוסק בהערכת שווי כספי (שומה) של רכוש או נזק לרכוש.
מקצוע זה נחלק למקצועות משנה אחדים:

שמאי מקרקעין: עוסק בשמאות מקרקעין, כלומר בהערכת שווים של נכסי מקרקעין. הערכה זו נחוצה במצבים שונים, למשל:

משקיע המעוניין לרכוש נכס מקרקעין יכול להיעזר בחוות דעת שמאית לעניין שווי הנכס ונתוניו הפיזיים, התכנוניים והקניניים.
שותפים או יורשים של נכס מקרקעין מעוניינים לפרק את השותפות באמצעות הערכת שמאי מקרקעין.
הנפקת מניות של חברה בבורסה מחייבת הגשת שומות מקרקעין לשם הצגתם לקהל המשקיעים.

חוק התכנון והבנייה מעניק לשמאים חמישה תפקידים: תשלומי עריכת טבלאות איזון, עריכת שומות היטלי השבחה, שומה לפיצוי בגין הפקעות, אומדן כפל שווי (שהוא הקנס לביצוע חריגת בניה), פיצויים בגין נזקי תכנון.

שמאי ביטוח או שמאי: עוסק בהערכת שוויו של רכוש לצורך ביטוחו או לכל צורך אחר (ערך נכס למכירה, ערך נכס לבטוחה כלשהי וכדומה). מקובל לחלק את ענף השמאות לתחומי משנה:

שמאי רכב: עוסק בשומות לכלי רכב. קובע הערכת עלות התיקון של רכב שנפגע בתאונה. באחריותו לתת חוות דעת אובייקטיבית בעניין זה, כמסגרת לתשלום של מבוטח או מבטח למוסך שיעסוק בתיקון הרכב. פעילות נוספת של שמאי רכב היא קביעת מחיר השוק של רכב משומש, קביעת שיעור ירידת ערך בגין נזקי תאונת דרכים וכן שומה של נזקים ו/או פגמים ו/או ליקויים ברכב חדש או משומש. כן תתבקש חוות דעת שמאי רכב בנושאים טכניים שונים ואף לעתים בחקירת תאונות דרכים לשם קביעת חבות אפשרית של מי מהצדדים.
שמאי רכוש: עוסק בהערכת רכוש, ונזקים לרכוש כללי (למעט מקרקעין) אשר נגרמו על-פי רוב עקב אש, פריצה, אובדן וכיוצא בזה.
שמאי ימי: עוסק בהערכת כלי שיט, מטענים ימיים, מטען בהובלה אווירית או יבשתית והנזק להם בשעת ההובלה ובעקבותיה.
שמאי חקלאי: עוסק בהערכת רכוש וגידולים חקלאיים, וכמובן הנזקים שנגרמים להם. בארץ הענף נחלק לתחום "חקלאי" ולתחום "ציוד (חקלאי)".
סוקר: עוסק בסיקור סיכונים עבור חברת הביטוח והמלצות להקטנת הסיכון וכן מעריך רכוש לצורך ביטוח.

רישוי שמאים בענפים השונים על-פי הדין קיימת הגבלת עיסוק לשמאים בעלי רישיון בתחום המקרקעין ובתחום הרכב. שמאי המקרקעין מאוגדים בלשכה סטטוטורית בעלת סמכויות. לשמאי הרכב איגוד וולונטרי שחברות בו אינה תנאי לעיסוק במקצוע. האחראי על פעילות שמאי הרכב ויכול לנקוט סנקציות נגדם הנו משרד התחבורה. לשמאי הרכוש אין רישוי ומסגרת כלשהי למעט איגודי שמאים שונים.

נלקח מויקיפדיה

הגב ראשון על ההגדרה "חישוב ערך של נכס"

השאר תגובה