תשחץ ישראל היום 27-03-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 27-03-2024.

הגדרה
מסלק טומאה
לך למטה
סגנון שירה
חרם
עיר באיטליה
יופי
חדשיר
התנגד, שלל
מגלגל המזלות
יכול להיות, אולי
שקול או קרוב במשמעותו
מס ערך מוסף (ר"ת)
הופתע מאוד
טיל לטווח קצר
נוזל רפואי
הפך לסמיך פחות
אי בונציה
טיפש, בוק
אות עברית
מגיע אחרי הברק
כד
מדינה במרכז אמריקה
מין ירק
עיר באירלנד
מבניו של הורדוס
מירוץ מכוניות
רכבת תחתית
שכונה בלונדון
שנף
חוק בפיזיקה
ריקוד זוגות
מספרי אדמונדו דה אמיצ'יס
מסרטי מנחם גולן (5,2)
נשפט
זרימת אוויר
פרשה בספר בראשית
מצבור גדול של מים
איבר זוגי בגוף
לא בהיר
ארצות הברית (ר"ת)
לא בבת אחת
מוחבא בתוך, קבור
מדינת האפיפיור
סוג של צמח
כבד ראש
מילת יחס
מדור
גיס
בן ברית
מפירות ההדר
מרים לגובה
גזע סוס
מבנה למגורי צאן
גיגית
סמל צבאי
לעצמי
חברת כלי טיס רוסית
מרח בשמן
שטח לגידול עצי פרי
הוראת קבע (ר"ת)
דרך פעולה אפשרית (ר"ת)
שורת אנשים בהמתנה
סוג של עוף
לשון רבים (ר"ת)
אל תתעקש
צבע לציפורניים
מחבט עץ עגול
מקום לייצור יין
כינוי למת (4,2)
אביזר לשכפול מסמכים
קינה
גזע כלבים
בחינה, הסתכלות