תשחץ ישראל היום 27-01-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 27-01-2024.

הגדרה
כל הזמן
אות בעברית
נטר
חומר המצוי בגזר
גיל בר מצווה
דיבר שטויות
שרף ריחני
ללא היתר (4,3)
בלדר
אוהל אינדיאני
אפודה עם כפתורים
אביון
גושי סלע הבולטים מהקרקע
בירת אוסטריה
כוכב השחר
סוג של יונק
מבחינתו, מצידו
שנשמה באפו
ישר
מין תכשיט
התקוטטו
עיר באנגליה
לעג, בוז
חמאה הודית
גיל בת מצווה
לא ישן
מנביאי תרי עשר
נמצא מלפנים
עיר בצפון אירלנד
עיר בארץ (4,2)
אתר מים במדבר יהודה (4,3)
יחמיר את המצב
רשת חינוך בישראל
סופר צרפתי
נהדר
בדיקה מדעית
מבוזה, מבויש
יצא במחול
ילד
מוכן מראש, ראשוני
מעמודי בית המקדש
חודש אזרחי
מילוי אנרגיה חשמלית למכשיר
מעמסה
צינור הבליעה
מכשיר לגילוי עצמים בים
הדלקה
איסור חברתי
סוג של תוכי
דמות נביא בספר במדבר
בליטה בגב
יחידת מידה לאורך
התעכבו, נשארו
מארבע השיטות לפירוש המקרא
לגימה
נהר בצרפת
נקודתי
החלק הגדול בגוף האדם ללא הגפיים והראש
אות באנגלית
ממשפחת העופות
קול הפרה
מין משחק קלפים
תנודה
הוחבא
עיר במרכז