תשחץ ישראל היום 21-03-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 21-03-2024.

הגדרה
עני
עיר בהולנד
הרהר, חשב לעצמו
שקט, נרגע
המית
מטבע יפני
זמר ישראלי (4,3)
שבט אינדיאני באמריקה
מרוסק
מספיק
יצור חי
אכזריות, קשיחות (3,2)
גורם לאחר להאמין בו
זעזוע
חמאה הודית
בדק לעומק
תרגילי סדר (ר"ת)
שף ישראלי
סיומת המסמלת חיבה
חזר לעצמו
חומר להעשרת הקרקע
סף החלון
סימן הניצחון
כלי אחסון לנשיאת חפצים
רב סמל בכיר (ר"ת)
מסולם הצלילים
נמל התעופה בן גוריון (ר"ת)
הר בארץ
שולחן ערוך (ר"ת)
צמית
אחד הצאצאים
נע במעגלים
קואליציה
רשת חנויות של חברת הדלק פז
אנקול
חדל מעבודה
סתירת דבריו של עד
בירת פורטוגל
עוצם עין לשם רמז או צחוק
אחד הצבעים
צאצא החמור
דחוף, בהול
היחס בין היקף המעגל לקוטרו
קול הפרה
מחמשת החושים
מדינה בדרום אמריקה
לשון זרה שאינה עברית
מחוז בצרפת
מאכל מהמטבח השווייצרי
קידומת הולנדית
מושב בחוף הכרמל
חודש אזרחי
גיל גיוס לצה"ל
אחד התווים
יחידה למדידת לחץ אוויר
פרח בתחילת התפתחותו