תשחץ ישראל היום 20-05-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 20-05-2024.

הגדרה
מלחין ופסנתרן הונגרי (4,4)
מעמודי בית המקדש
שמר
מגיש עזרה ראשונה (ר"ת)
עיר משכנו של בית הדין הבינלאומי
מילת הכפלה
מועצה אזורית בדרום הארץ (3,4)
דת יפנית עתיקה
שרף עצים מאובן
מחוז בצרפת
מאבני החושן
מערכת הלהבים של המסוק
כתב עברי קדום
שוכן
סמכות למנוע החלטה
מסכן, עני
מושב דרומית לרעננה (2,4)
זכרונו לברכה (ר"ת)
בבקשה
אבן חן
בחל, סלד
אמצעי תאורה
אנכי
עיר בארץ
קיבוץ בדרום השפלה
כעס
כלי מיתר סלאבי עתיק
ספר כריתות
נמשך מעבר לזמן הרצוי
אות יוונית
עיר נמל בהולנד
סדק, חריץ
רב טוראי (ר"ת)
נוסף בסוף (ר"ת)
יום טוב
לא מבוגר
מעבדן
עני
הרכב מוזיקלי המורכב מתשעה מוזיקאים
עפרה
כרות, קצוץ
מאכל בליל הסדר
מתקבל על הדעת
פלצור
שחה מתחת למים
מחצית החצי
קידומת לשם הולנדי
חבל ארץ באסיה
פנים, תוך
מושג בכדורסל (4,3)
צמח נוי
עובר בין שתי נקודות
מין דג קטן
לחם מהשמיים
בית פרטי מוקף גינה