תשחץ ישראל היום 19-06-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 19-06-2024.

הגדרה
מניד ראשו לאות הסכמה
שכונה בירושלים (3,2)
התנהגות הנמנעת מפגיעה בזולת
מספר הצדיקים בדור
מכשיר הגברה
הפוך
מטלית, סחבה
תמיר
מדינה קטנה בהודו
הר געש בסיציליה
ספורט שלג
ישן
משירי עדן בן זקן (7,4)
הסבר, פירוש
מחובר לקטר ברכבת
חומר להברקה
חסר חשיבות, שולי (3,4)
אוכל לבהמות
תיקן
הצית, הבעיר
יסוד כימי
סיב של צמח
נביא מקראי
כיצד
בלתי אהוב
ממשפחת העופות
קלט בעיניו
מלחין צרפתי
בכי, קינה
עפיפון
סיומת המסמלת חיבה
צמדן, סקוץ'
נמנע מאכילה ושתייה
שתה
אל אשורי
לא מהר
סופר בריטי ממוצא הודי
כינוי לאדם חסר ביטחון
מלכת האלים במיתולוגיה הרומית
ריצת הסוס
כנף של ציפור
סדרה ישראלית בעבר (4,3)
תנודה
חבל ארץ בעבר הירדן המזרחי
עיר בצרפת
נקי, טהור
שלב הזחל במחזור חייו של זבוב
סוד
חלופי
יחידת מטבע במרוקו
זמרת ישראלית (4,3)
מבני הכלאיים