תשחץ ישראל היום 19-01-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 19-01-2024.

הגדרה
דף
אלרגיה
עיר ביפן
סוג של צמח
ערימת גרגרי תבואה
בית הפרה
ברך
מוסד חינוכי לילדים
שגריר
עיר ברומניה
חיבר בסיכה או בכפתור
מילת שאלה
סוג של ברווז
נהר באפריקה
הכאה, הרבצה (2,4)
ארוגולה
חדר שינה קטן
כלכלן בריטי
אופן פעולה, מצב
סוג של פרי
עוזרו המסור ואיש אמונו (5,2)
מבעלי המלאכה
שקט, דממה
סוג של יין לבן
ציפור שיר (4,4)
היררכיה
הר הורדוס
פרק זמן של 24 שעות
רכב סיור משטרתי
נרקב
רוטב מחלמוני ביצה
מטבע יפני
מילת שבועה
הזמן בין השקיעה לצאת הכוכבים
המדבר הגדול בעולם
מדינה באסיה
קווצת שיער מסולסלת
שערה ליד העין
באופן ארעי
בצוותא
פסטיבל
קבוצת כדורגל בספרד
פרי מיובש
החלק העליון של הנעל
מגלגולי הפרפר
אחת הדתות
מין משקה
טפטף