תשחץ ישראל היום 14-05-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 14-05-2024.

הגדרה
נשך בשיניו
רופא חיות
כרטיס בטלפון נייד
משחק מילים
בכיין
מדינה באסיה
רמת גן (ר"ת)
כלי טיס בלתי מאויש (ר"ת)
עיר השוטים
גס
ממיני הדגן
בער
מן הרהיטים
יחידת שטח
קיבוץ ליד ירושלים (3,3)
אריה
מקום עגינה
אגוז אדמה
דבר מה
בר מינן
מלכה יהודיה מבית הורדוס
עיתון המחולק בחינם
האלה
מקלל
ריבה מפרי הדר
סוג של עוף דורס
מכשף, אשף (2,2)
שקל חדש (ר"ת)
דחף פנימה, הכניס
דיבור
פסולת זגוגית
סהר
העת העתיקה (3,3)
סוג של נחש
מרכז
סוגה
של שעות החשיכה
חייל העוסק בענייני מנהלה
מכניס אורחים
בת יעקב
איבר הנשימה של הדג
חסר ברק
לספר בפרוטרוט
סוג של עוף
צחיח
חוק בפיזיקה
אחת האצבעות
אגרטל
תוך, פנים
נשפט
אות באנגלית
רשימת כללים או חוקים
מדינה באפריקה
חמאה הודית
קינה
גועל, בחילה
עזוב
כדורגלן עבר ברזילאי
מעבר משופע