תשחץ ישראל היום 09-11-2023

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 09-11-2023.

הגדרה
מסוגי התסרוקות
נפער, נסדק
התחרות
פרגול
מכונית גדולה להובלת נוסעים
יש באפשרותו
דווקא
הגיע
תחולה
יחידת מידה המציינת הספק
עיר בגרמניה
פתח באש
ציפור משפחת הקיכליים
שלא נימול
קומיקאי אמריקאי בעבר (3,3)
בטחון מידע (ר"ת)
עיר בצרפת
ריקבון
כלכלן בריטי
העדיף
עמידה צבאית
מחלבה ישראלית
חומר להצמדה
ריחם
מלחין צרפתי
אחד הזמנים
אי בונציה
תעלה לניקוז שפכים
משירי שלמה ארצי
מספרי א"ב יהושע
מכלי ההקשה
סגנון אדריכלות
התרחש
הביא בברית
ריחם, חמל
סימן הניצחון
עיר במצרים
יונק בעל אוזניים ארוכות
מעמסה, טרדה
מקום עמוק מאוד
מילת שלילה
בהסתמך על
כינוי ליהודי
סוג של ציפור שיר
זוהמה
הכניס והוציא אוויר מריאותיו
להקה ישראלית (4,6)
סיומת המסמלת חיבה
בעל צליל זהה
אריה
השתוקקות, ערגה
התמקם בכיסא
מסולם הצלילים