תשחץ ישראל היום 07-07-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 07-07-2024.

הגדרה
התמלא, נסגר
נתנו הוראה
באטיות, בכבדות
נע בכלי תחבורה
אפיפית
הרג בזדון
עיר בפולין
מטבע יפני
שיר של עומר אדם (3,4)
מנביאי תרי עשר
סוג של נחש ארסי
משוררת עברייה
ממיני הקופים
סגנון מוזיקלי
יחדיו
מכשיר לתקשורת בין מחשבים
גזע כלבים
דיודה פולטת אור
הפרשה מהפה
תואר הפועל (ר"ת)
יחידת סיור מיוחדת (ר"ת)
בהמה טיבטית
לטאה ממשפחת השממיתיים
היתה לו האפשרות
מושב ליד שדרות
עלעלים (5,3)
משלושת רעי איוב
כלי רכב ציבורי
מילת שבועה
לחינם, לריק
אחד המינים
צודק, ישר
מכשף
כלכלן בריטי
קיבוץ ברמת הגולן (3,4)
שזור באריג לשם נוי
עיר בצרפת
מבצע צה"לי במלחמת העצמאות
משבטי ישראל
ערג, השתוקק
השמעת ביקורת קשה
חלק בגוף
אתר מכירות ברשת
פילוסוף אנגלי (3,3)
אדון
אנקול
קיבוץ באצבע הגליל
אות יוונית
מראשי תנועת חובבי ציון
כנדרש