תשחץ ישראל היום 06-05-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 06-05-2024.

הגדרה
מילת יחס
שינוי מהותי
המלאך הקטגור
פקיד בכיר באימפריה העותומאנית
עיר בגרמניה
על ידי (ר"ת)
כוח פיזי, חוסן
זדוני
תופעה פיזיקלית
אחד הטעמים
זמני
קיבוץ בנגב
החלק הקדמי של כלי שיט
מבעלי המלאכה
שטח גבוה
הגון
כלכלן בריטי
פשיטת יד
שדה מרעה
יישוב דרוזי ברמת הגולן
אדם שמסיע מכונית
תחילית המציינת מידה זעירה ביותר
קיר מים גדול
זיק
מבעלי הקרניים
קידומת לשם הולנדי
שמים
יישוב בעמק זבולון
גוף שלישי רבים
שכבת לבנים בבניין
גיל בת מצווה
מסרטי זאב רווח (4,2)
מלקחיים ארוכים ללקיחת אוכל חם
נטע
סימן הניצחון
מחוז בצרפת
עוסק בהימורים
לוחם נורדי בעבר
בעל ריח רע, מסריח
תדיר
דג מאכל
מקום לייצור שמן זית (3,3)
מספרי אדמונדו דה אמיצ'יס
אות באנגלית
משטרה צבאית חוקרת (ר"ת)
כינוי ליהודי
זבוב החול
סטנדרט
בירת וייטנאם
בלתי מספיק (ר"ת)
צמח תבלין
מכלי הנגינה
דמות בספר בראשית
שוכן
מפקד פלוגה (ר"ת)
מודיע הודעה