תשחץ ישראל היום 04-05-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 04-05-2024.

הגדרה
משחק סיני עתיק
בעוד זמן קצר
אספקט
שר
מפוקס
עיר מקראית
גלוקנשפיל
זעיר
עיר באוהיו
מפקיע מחירים
הר השוכן במערב ירדן
גבוה
חיברות
שכבת צמחים הצפה על פני המים
יומן מקוון
מטבע קוריאני
מקיסרי רומא
כלי קיבול קטן לנוזלים
פרשה בספר דברים
פרח הגדל על גדות נחלים
סוג של עוף ממשפחת החסידות
שיר של יהודה פוליקר
נאות
בדיחה
קמצן
סובל מהפרעת אכילה
אות יוונית
קערת מתכת גדולה
הוד
מייגע, מטריד
מילת שלילה
היעדר כל ספק
לא מבריק
קיבוץ ליד פרדס חנה
תרגום פסקול של סרט
דבר סתר
זב
בירת הולנד
מין אצה לסושי
סעיף מגביל בהסכם
מעצור
תקיעת כף (2,5)
שורת אנשים בהמתנה
מין ירק
יסוד כימי
קיטור
מכרסם הדומה לעכבר
דמות מספר הג'ונגל
מודוס מוזיקלי
בירת יפן
באופן חלקי (2,5)
ברברי