תשחץ ישראל היום 01-05-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של ישראל היום 01-05-2024.

הגדרה
צדיק, הגון (3,2)
מוביל מטיילים
משחק לוח לשניים
תל חורבות
מגן ממתכת
ריק
קבצן (2,4)
חיית טרף גדולה
כלי מיתר רוסי
בודק, חוקר
מכונית צרפתית
סימון לרדיוס
שיר של הגשש החיוור (4,4,3)
טקסט
קל מאוד
דופן
פעל לפי המוסכמות (4,3)
תשלום חובה
מטבע קוריאני
שינה קלה
מתמחה באמנות הבמה
נר
אכסניה לשיירות סוחרים
מאבני החושן
צמח הגדל מאליו אחרי הספיח
מילת הסבר
רנדומלי
תפס, צד
מנשות דוד
מסיע כלי רכב
קורה לבניין
אות באנגלית
בצעירותו, בתחילתו
מקצוע רפואי
מנגן בנבל
קול הפרה
מערב
גיבור ציד מקראי
מאייר ישראלי (4,3)
נשבע
סגנון שחייה
בירת פרו
בירת סלובניה
מכשול שנועד לתחום שטח מסוים
חש
יסוד כימי
חומת מים
פיסה קטנה של משהו
הרצה בפני קהל
ערוץ נחל
במידה מספקת (5,2)
זחל של חרק