תשחץ יומי – התשחץ שלי 24-04-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של התשחץ שלי 24-04-2024.

הגדרה
נהר באריזונה
אריח בתחתית הקיר
פריט אספנות מיושן
זן ענבים
מילת תנאי
עוד
דרכו, מעכו
כדורסלן עבר ישראלי (8,2)
רשת חנויות של חברת הדלק פז
עובד נמל
דמות מ"קופה ראשית" (5,3,5)
כלי שיט להנחתת כוחות בשטח אויב
מחוז בגרמניה
מבצע צה"לי במלחמת העצמאות
קערה גדולה
דבר שקר
קינה
הנגאובר
ענק, עצום
אות, סימן
שיר של כוורת (2,2)
ספרו
גלמוד
הסיר את הכתוב
הכלאה של יעל ועז
ניצוץ
בית הציפור
דמות ממגילת אסתר
זעזוע נפש
שיר של חנן בן ארי (3,2)
ידיעון
בזמנו
פרשה בספר ויקרא
זז, מש
כינוי לאדם זללן
סופר צרפתי
הוציא את הנוצות מהעוף
כוח ההפרה
בירת הודו (4,3)
הוכחה
עפרה
רטוב במקצת
זר
קול התנפצות הגלים
אשפת חיצים
עמידה צבאית
ערכה
טבולטור
כינוי לנסתרים
שודד, גנב
מגזים
זוג
גוש תאנים מיובשות
חוסר לבביות (2,3)
יישוב בבנימין
פתח באונייה
יחידה צבאית
שתה
בירת ערב הסעודית
קרה
מנהיג מקראי
תנודה
מחבר שריר ועצם
מום
ומפיר
מסוגי הכובעים
אגם
שוהה בלילה
טפטף
התבגר (4,3)
הנוכל במחזה "אותלו"
אמצעי לפיזור הפגנות (5,2)
טינף
לכאן