תשחץ יומי – התשחץ שלי 08-07-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של התשחץ שלי 08-07-2024.

הגדרה
אחד השוואים
כפר דרוזי בגליל עליון
אי קטן באיטליה
אות באנגלית
שחה מתחת למים
עיר נופש בצרפת
ממשחקי הלוח (5,4,4)
מכינויי הגוף
חבר
מידה של בגדים
יושבת ראש הכנסת בעבר (5,4)
קידומת לשם הולנדי
פתח באש
התרחש
דרגת קצונה בחילות ים
בירת סלובקיה
חיבר בסיכה או בכפתור
מפרי עטו של
ממגילות התנ"ך
קינה
אגם באירלנד
מעורר התפעלות בשל יופיו
עיר נמל בפולין
חבר בממשלה
הפיל מידיו
יבשה בלב ים
אגם
צנון
ספר זיכרונות
ביטא בקול
חוץ ממנו
מוסד לימודי (3,3)
מחלת עור
יותר ממחצית
כינוי לעופר
בתוכו
הדלקה
חוליות הצוואר
להקת רוק בריטית
עובר ושב (ר"ת)
נוגה
גבעה מלאכותית
המשכות אל משהו
אינו יודע מה לעשות (4,4)
מתנשא
שמחירו רב
הגיורת המואבייה
כלי קיבול לגידול צמחים
פיס
סרט עם ג'וליה רוברטס (3,4)
מבנה מונומנטלי בהודו (4,3)
התמוטט
מכלי הכתיבה
עני, אביון
חצי אי באירופה
סוג של פרח נוי
דפק, הלם
לא עבה
שנבחן ונמצא טוב
איניציאטור
צמח בושם
מושב ליד ירושלים (4,3)
מיתולוגי
פעולה, צעד
על סך (ר"ת)
מידת נפח קדומה לנוזלים
עובד במסעדה
ענף חדש שמתחיל לצמוח
סוג של ריקוד
שחררו
אלה מצרית
קצבה חודשית
מילת הסכמה
מחנה קבע (ר"ת)
מילת שאלה
מבעלי הקרניים
מזבלה
יחידה בחיל האוויר
מושב בחבל לכיש (2,3)
איוש שחקנים לתפקידים אמנותיים