תשחץ יומי – התשחץ שלי 07-11-2023

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של התשחץ שלי 07-11-2023.

הגדרה
מייבש שיער
מבסיסי חיל האוויר (3,3)
הסתערות, התנפלות
המחאה
התחמם מאוד
בתוכו
שחקן ובדרן ישראלי (9,4)
עוף דורס
אם כן
סוג של עופות מים
יושב ראש הכנסת בעבר (4,5)
מפקד פלוגה (ר"ת)
שמחה, ששון
פרובינציאלי
התנהגות מרושעת
תולדה (4,4)
נוזל רפואי
הפך ממוצק לנוזל עקב התחממות
הנהר הארוך ביותר בצרפת
התרחש
כלי קיבול קטן לנוזלים
טלטול מצד לצד
הוריש
מסולם התווים
גוף שלישי יחיד
קול הכבשה
משחק הרכבה פופולרי
יחידה במשטרה
מכלי המיטה
מין בד
בליטה בכביש לצורך האטה
שיבוח אחרים כדי למצוא חן
ריקוד סלוני
מילת קריאה
קצין בכלי שיט
מסמר כפוף לתלייה
סוג של צמח
מלחין אוסטרי
נחשול רעש
אחיו של קין
בודד
דוב מצויר
אינקובטור
משירי סטטיק ובן אל תבורי (4,4)
החלטי, תקיף
הפעלת נשק חם
זבוב הסוס
כפוי
לא קיים הבטחה
אלף שנים
מלך הזוחלים המיתולוגי
ציבור
היה עליו לשלם
מילת זירוז
מערכת רצועות לבהמה
עיר בארץ
שאינו עיקרי, חסר חשיבות
יבשה מוקפת מים
מתמעט
ארץ השמש העולה
רשת חנויות של חברת הדלק פז
לא מתוכנן
מסע מהנה
חותן משה
איבר בפנים
מגדולי פרשני המקרא
קבוצת ולדות הנולדים באותה המלטה
חלק ברגל
בשל, בגלל
אחי יעקב
עומס רב המקשה על האדם
מגב מכונית
נהר בצרפת
שטח גבוה
זז ממקומו
אמוציה
ממבשרי הציונות (2,3)
אין
זר
לינק