תשחץ יומי – התשחץ שלי 03-05-2024

פתרון ועזרה בתשחץ היומי של התשחץ שלי 03-05-2024.

הגדרה
קונטקסט
אסכולה בודהיסטית יפנית
פתחו באש
משהו (2,3)
שמנוני
מלכה פרסית
חומר המבחין בין בסיס לחומצה
הונאה, תכסיס ערמומי
אפל
מוציא לחופשי
קבר באדמה
קיים, נמצא
פיזי, ממשי
דבר שקר
תיאום
פסק
מטה המלך
קרס
קבוצת חברי הכנסת ממפלגה מסוימת
מלחין אוסטרי
שיער על הפנים
קדימון
מטר
קול חוזר
למענך
מילת זירוז
משרת בקודש
מחודשי השנה
דמות בספר בראשית
מטונף
קיצור דרך
משפט
מחשבה, רעיון
חוק בפיזיקה
משק חקלאי
עיר מקראית
אחד האבות
מילת תנאי
יחידה למדידת לחץ אוויר
נעל לקיץ
מערכת הלהבים של המסוק
בירת עיראק
אתמול בערב
בור לדריכת ענבים
סופר צרפתי
נזכר לעיל (ר"ת)
מילת שבועה
שי
איכר
בלי תמורה
בדק לעומק
סמל יהודי (3,3)
חלק מהרגל
תחילית המציינת חום
תפר לשם נוי
יחידת נפח
חזה את העתיד
גבוה
ברא
מאייר ישראלי (4,3)
חן
עדינות
המדבר הגדול בעולם
ליסינג
גורם להלם