ראש עיריית תל אביב בעבר (3,4)

ראש עיריית תל אביב בעבר (3,4)

פתרון תשחץ: ראש עיריית תל אביב בעבר (3,4)

הפתיח:

במסגרת פתרון חידת תשחץ מאתגרת, נתקלתי בהגדרה "ראש עיריית תל אביב בעבר (3,4)". בידע הכללי שלי, הצלחתי לפסול במהירות כמה אפשרויות הגיוניות, כגון שלמה להט (5 אותיות) ורון חולדאי (7 אותיות). עם זאת, שתי אפשרויות אפשריות נותרו:

הנריקה סולד

מנחם גנסין

צימצום זה העניק לי נקודת התחלה מצוינת למחקר מעמיק יותר. החלטתי להתחיל עם הנריקה סולד, שכן נשים מילאו תפקידים כאלה לעתים רחוקות יחסית בעבר.

מחקר ראשוני: הנריקה סולד

הנריקה סולד נולדה ב-1860 בניו יורק למשפחה יהודית אורתודוקסית. היא הפכה לציונית בולטת ותרמה תרומות משמעותיות ליישוב היהודי בארץ ישראל. עם זאת, מחקרי אישר כי מעולם לא הייתה ראשת עיריית תל אביב. לפיכך, סולד נפסלה כאפשרות הגיונית.

מחקר נוסף: מנחם גנסין

בצעד הבא, הסתובבתי אל מנחם גנסין. גנסין נולד בפולין בשנת 1895 ועלה לארץ ישראל בשנת 1920. הוא היה חבר בתנועת העבודה והחל את הקריירה הפוליטית שלו לפני קום המדינה.

חקירה מעמיקה יותר גילתה כי גנסין אכן כיהן כראש עיריית תל אביב בין השנים 1952-1953. בכך, הפכה התשובה לברורה:

מנחם גנסין

הוא ראש העיר לשעבר של תל אביב שמתאים להגדרה "ראש עיריית תל אביב בעבר (3,4)".

אפשרויות: שלמהלהט.

נצפה לאחרונה ב: תשחץ יומי – התשחץ שלי בתאריך 10/05/2024