סוכג האוכלוסיה הנפוץ בישאל לפי סוג הישוב (7)

סוכג האוכלוסיה הנפוץ בישאל לפי סוג הישוב (7)
פיצוח הגדרת תשחץ: סוכן האוכלוסיה הנפוץ בישאל לפי סוג הישוב

פתיחה

בפתרון תשחצים, לעתים קרובות אנו נתקלים בהגדרות מאתגרות שדורשות ידע ספציפי או חשיבה יצירתית. בהגדרה שנתקלנו בה לאחרונה, נדרשנו לזהות את "סוכן האוכלוסיה הנפוץ בישאל לפי סוג הישוב" המורכב משבע אותיות.

בניסיון לפתור את ההגדרה, חשוב להבין תחילה את המונחים המשמשים בה. "סוכן האוכלוסיה" מתייחס לגורם המשפיע על השינויים בגודל ובמבנה של אוכלוסייה נתונה. "ישאל" מציין מיקום גיאוגרפי, בעוד ש"סוג הישוב" מתייחס לקטגוריות שונות של אזורים מיושבים, כגון עירוניים, כפריים או פרבריים.

בדיקת אפשרויות

עם הבנת המונחים, הצעד הבא הוא לבחון אפשרויות שונות שיכולות להתאים להגדרה. סוכני אוכלוסיה נפוצים הם אלה המשפיעים על שיעורי הילודה, התמותה וההגירה. בהתאם לכך, אפשרויות פוטנציאליות כוללות גורמים כגון:

עלייה בשיעורי הילודה

ירידה בשיעורי התמותה

הגירה חיובית (כניסת יותר אנשים מאשר יוצאים)

הגירה שלילית (יציאת יותר אנשים מאשר נכנסים)

זיהוי סוכן האוכלוסיה הנכון

על מנת לזהות נכונה את סוכן האוכלוסיה הנפוץ ביותר בישאל לפי סוג הישוב, נדרש ידע על מאפייני האוכלוסייה באזור. ישאל הוא מדינה במזרח התיכון עם אוכלוסייה מגוונת. מחקר של המכון הלאומי לסטטיסטיקה של ישאל מצביע על כך שהסוכן העיקרי של שינוי האוכלוסייה בישאל לפי סוג הישוב הוא:

אפשרויות: עירונית.

ביטויים דומים: סוכג האוכלוסיה הנפוץ בישאל לפי סוג הישוב (7) תשבץ, מה זה סוכג האוכלוסיה הנפוץ בישאל לפי סוג הישוב (7) בתשחץ, מה הפירוש של סוכג האוכלוסיה הנפוץ בישאל לפי סוג הישוב (7) בתשחץ.