נשמעה שאלה באשר לתבואה (3)

נשמעה שאלה באשר לתבואה (3)
פתרון חידות תשחץ: נשמעה שאלה באשר לתבואה (3 אותיות)

האם אתם מתמודדים עם חידת תשחץ קשה שבה אתם נדרשים למצוא מילה של שלוש אותיות שמתארת "נשמעה שאלה באשר לתבואה"? אל דאגה, אנחנו כאן כדי לעזור לכם לפתור את החידה ולמלא את המשבצת החסרה.

מילים רבות בשפה העברית יכולות להתאים להגדרה זו, אך רק אחת מהן עונה על הדרישה לאורך של שלוש אותיות. המילה המסתתרת בתשחץ היא מילה נפוצה בדיבור יומיומי, המשמשת לעתים קרובות בהקשר של חקלאות ויבולים.

רמזים נוספים:

המילה מתחילה באות ק.

היא מתארת פעולה של שאלה או בקשה.

המילה קשורה באופן הדוק לתבואה, גידול שנתי המשמש לייצור מזון.

תהליך הפתרון:

1. התחילו על ידי התבוננות באות הראשונה הנתונה, ק.
2. חשבו על מילים נפוצות המתחילות באות ק ומתאימות להגדרה.
3. שקלו מילים הקשורות לתבואה וחיפשו מילה באורך של שלוש אותיות.
4. בדקו את כל האפשרויות המועמדות עד שתמצאו את המילה הנכונה.

פתרון סופי:

לאחר שבחנתם את כל האפשרויות, התשובה המסתתרת בתשחץ להגדרה "נשמעה שאלה באשר לתבואה (3)" היא:

"`html

קרה

"`

אפשרויות: קמה.

ביטויים דומים: נשמעה שאלה באשר לתבואה (3) תשבץ, מה זה נשמעה שאלה באשר לתבואה (3) בתשחץ, מה הפירוש של נשמעה שאלה באשר לתבואה (3) בתשחץ.