מעציב לא להכניס למדע בדיוני (5)

התמודדות עם אתגר התשחץ הקשה: פיצוח ההגדרה 'מעציב לא להכניס למדע בדיוני (5)'

כאשר מתמודדים עם אתגר תשחץ קשה, אחת ההגדרות העלולות להרתיע במיוחד היא 'מעציב לא להכניס למדע בדיוני (5)'. הגדרה זו עשויה להיראות מסובכת ומבלבלת במבט ראשון, אך על ידי פירוק ההגדרה לחלקים המרכיבים אותה והחלת חשיבה יצירתית, ניתן לפתור אותה בשיטתיות.

ראשית, בואו ננתח את ההגדרה מילה אחר מילה:

– 'מעציב'

: מילה זו מתארת רגש שלילי או תחושה של עצב.

– 'לא להכניס'

: מילים אלו מרמזות על פעולת החרגה או מניעה של משהו.

– 'למדע בדיוני'

: המונח 'מדע בדיוני' מתייחס לז'אנר סיפורי שהדגש העיקרי שלו הוא על עיון מדעי וטכנולוגי עתידני.

כעת, לאחר שניתחנו את ההגדרה, בואו ננסה להרכיב אותה בחזרה:

– 'לא להכניס למדע בדיוני'

: ביטוי זה מרמז על משהו שנמנע ממנו להופיע בסיפורי מדע בדיוני.

– 'מעציב לא'

: רגש השלילי שמתעורר כתוצאה מאי הכללת דבר זה.

– 'מעציב לא לא להכניס'

: לפיכך, התשובה להגדרה זו צריכה להיות משהו שמעורר תחושת צער או אכזבה בשל העובדה שהוא נעדר מסיפורי מדע בדיוני.


(5)
:

מספר האותיות בתשובה.

על ידי יישום חשיבה לוגית ושימוש ברמזים בהגדרה, הצלחנו לפרק את ההגדרה ולהבין שהתשובה היא שם עצם של משהו שנוכחותו חסרה במדע בדיוני וגורמת לעצב.

אפשרויות: מדאיב.

ביטויים דומים: מעציב לא להכניס למדע בדיוני (5) תשבץ, מה זה מעציב לא להכניס למדע בדיוני (5) בתשחץ, מה הפירוש של מעציב לא להכניס למדע בדיוני (5) בתשחץ.