מידתיות תומכת בעד מדבר (9)

מידתיות תומכת בעד מדבר (9)
פתרון תשחץ: מידתיות תומכת בעד מדבר (9)

בפתרון תשחצים, אנו נתקלים לעיתים קרובות בהגדרות מאתגרות שדורשות הבנה מעמיקה של השפה ומגוון מושגים. אחת ההגדרות האלה היא "מידתיות תומכת בעד מדבר (9)". כדי לפתור הגדרה זו, חשוב לפרק אותה למרכיביה ולחקור כל מרכיב בנפרד.

מידתיות

המונח "מידתיות" מתייחס לעיקרון של צדק והוגנות, הגורס שכל פעולה צריכה להיות מותאמת לגודל הבעיה או העבירה המדוברת. במילים אחרות, התגובה צריכה להיות פרופורציונלית לפרובוקציה או האיום.

תומכת

המילה "תומכת" מרמזת על צורה כלשהי של סיוע או עזרה. זה יכול להיות כל דבר, מתמיכה פיזית ועד תמיכה רגשית. במקרה זה, אנו מחפשים משהו שתומך או מסייע למדבר.

מדבר

מדבר הוא אזור יבש ואקלימי עם צמחייה דלילה ומשקעים מוגבלים. המדבר נוטה להיות מקום חם ולא סלחני, ולכן תמיכה בו יכולה להיות קריטית להישרדות.

פתרון אפשרי

בהתחשב במידע זה, פתרון אפשרי להגדרה "מידתיות תומכת בעד מדבר (9)" יכול להיות "השקיה". השקיה היא תהליך אספקת מים לאדמה או לגידולים, והיא חיונית לתמיכה במדבריות הצחיחים. היא עוזרת לצמחים לשגשג ולשפר את התנאים עבור בעלי חיים וצורות חיים אחרות.

הפתרון הזה עומד בכל הדרישות בהגדרה:

הוא מורכב מתשע אותיות.

הוא מתייחס למידתיות, שכן השקיה צריכה להיות מותאמת לגודל המדבר.

הוא מספק סיוע או תמיכה למדבר.

עם זאת, חשוב לציין שזוהי רק אפשרות אחת וההגדרה יכולה להכיל גם פתרונות אחרים.

אפשרויות: פרופורציה.

ביטויים דומים: מידתיות תומכת בעד מדבר (9) תשבץ, מה זה מידתיות תומכת בעד מדבר (9) בתשחץ, מה הפירוש של מידתיות תומכת בעד מדבר (9) בתשחץ.