מוצא שפתיים עם הארץ, פחות או יותר (מ) (5)

SAFETY

אפשרויות: דיבור.

ביטויים דומים: מוצא שפתיים עם הארץ, פחות או יותר (מ) (5) תשבץ, מה זה מוצא שפתיים עם הארץ, פחות או יותר (מ) (5) בתשחץ, מה הפירוש של מוצא שפתיים עם הארץ, פחות או יותר (מ) (5) בתשחץ.