לקחתי אחריות על אחר שיש לו אופי מדברי קמעה (5)

לקחתי אחריות על אחר שיש לו אופי מדברי קמעה (5)
פיצוח תשחצים: ניתוח ההגדרה של "לקחתי אחריות על אחר שיש לו אופי מדברי קמעה (5)"

עולם התשחצים הוא זירה מאתגרת ושנונה שמבדרת ומחדדת את דעתנו זה דורות רבים. אחת ההנאות הגדולות בפתרון תשחצים היא להתמודד עם ההגדרות המבריקות והערמומיות שלהם, הדורשות חשיבה יצירתית ומגוון של ידע.

בהגדרה זו, אנו מתבקשים לזהות מילה בת חמש אותיות המתארת את הפעולה של "לקיחת אחריות" על מישהו אחר בעל "אופי מדברי קמעה". כדי לפצח את ההגדרה הזו, עלינו לפרק אותה לחלקיה המרכיבים ולבחון כל רמז בנפרד.

"לקחתי אחריות"

חלק זה של ההגדרה מצביע על פעולה של נטילת אחריות, או השגחה, על מישהו אחר. הפעולה יכולה להיות רשמית או לא רשמית, והיא מתייחסת בדרך כלל לאחריות על רווחתו או מעשיו של האחר.

"על אחר"

המונח "אחר" מצביע על אדם או ישות נפרדת מהדובר. בהקשר זה, אנו מחפשים מישהו שזקוק לאחריות או להשגחה.

"בעל אופי מדברי קמעה"

זהו חלק ההגדרה המאתגר ביותר, שכן הוא אינו מציע משמעות מיידית. "מדברי" מתייחס בדרך כלל לאזורים יבשים וצחיחים, המאופיינים בצמחייה דלילה וחיות שתואמות את התנאים הקשים. המונח "קמעה" מתאר משהו קטן, עדין או מעודן.

כאשר משלבים את שני המונחים האלה, אנו יכולים להסיק ש"אופי מדברי קמעה" מתייחס לאדם בעל תכונות דומות לאלה הנמצאות במדבר: עמיד, מותאם וצנוע.

סיכום

לאחר שניתחנו את חלקי ההגדרה, אנו יכולים להסיק שאנו מחפשים מילה בת חמש אותיות המתארת את הפעולה של נטילת אחריות על מישהו אחר בעל תכונות של עמידות, הסתגלות וצניעות. בהתחשב ברמזים אלה, פתרון הגיוני להגדרה זו הוא:

אפשרויות: ערבתי.

ביטויים דומים: לקחתי אחריות על אחר שיש לו אופי מדברי קמעה (5) תשבץ, מה זה לקחתי אחריות על אחר שיש לו אופי מדברי קמעה (5) בתשחץ, מה הפירוש של לקחתי אחריות על אחר שיש לו אופי מדברי קמעה (5) בתשחץ.