זה לא נדיר שהוא מתפשט (4)

זה לא נדיר שהוא מתפשט (4)
מפצחים את התשחץ: מה מתפשט אבל לא נדיר?

בנבכי עולם התשחצים, אנו נתקלים לעיתים קרובות במושגים מבלבלים שדורשים חשיבה מעמיקה. אחד החידות המאתגרות במיוחד היא זו: "זה לא נדיר שהוא מתפשט (4)". מהי התשובה?

היכרות עם סוגי התפשטות

כאשר נתקלנו במונח "מתפשט", המוח שלנו מתקשר אוטומטית עם מושגים הקשורים להתרחבות, התפשטות או צמיחה. בהקשר התשחץ, המילה "מתפשט" יכולה לרמז על מגוון רחב של תהליכים הכוללים:

התפשטות גיאוגרפית (למשל, התפשטות אימפריה)

התפשטות מדעית (למשל, התפשטות מחשבה או תיאוריה)

התפשטות תרבותית (למשל, התפשטות אופנה או שפה)

התפשטות ביולוגית (למשל, התפשטות מחלה או צמחים פולשניים)

מושגים הקשורים להתרחבות

בנוסף לתפשטות פיזית או תרבותית, המילה "מתפשט" יכולה גם לרמז על מושגים הקשורים להגדרה או לתיאור:

התרחבות גדרות הגדרה (למשל, התרחבות משמעות מילה)

התרחבות טווח הערכים (למשל, התרחבות סולם מדידה)

התרחבות אפשרויות (למשל, התרחבות אפשרויות עבודה)

להתמקד בצד הלא נדיר

מידע מפתח נוסף בהגדרה הוא שהתפשטות זו "לא נדירה". משמעות הדבר שהמושג שאנו מחפשים הוא:

מוכר או נפוץ

מתרחש באופן קבוע או צפוי

אינו חריג או לא שגרתי

מחשבה מחוץ למסגרת

פתרון תשבצים מוצלח דורש לעיתים קרובות חשיבה יצירתית ומחשבה מחוץ למסגרת. במקום להתמקד בהגדרה המילולית של המונח "מתפשט", כדאי לשקול מושגים מופשטים או מטפוריים שעשויים להתאים לדרישות ההגדרה.

אפשרויות: נפוצ.

ביטויים דומים: זה לא נדיר שהוא מתפשט (4) תשבץ, מה זה זה לא נדיר שהוא מתפשט (4) בתשחץ, מה הפירוש של זה לא נדיר שהוא מתפשט (4) בתשחץ.