ו

age-titleו" width="165" height="37">
כל ההגדרות באתרנו אשר מתחילות באות "ו":

ואזה
וגבונד
ודוא
ודי
והיא שעמדה לנו
וולגרי
וולונטרי
וולקני
וונדטה
ווקלי
וטו
ויברציה
ויברציה
וידא
וידאו
וידאו קליפ
וידוא
ויזואלי
ויטאלי
ויכוח חסר תוחלת
וילון המכסה על ארון הקודש
וימפיר
ויסות טמפרטורות אויר באמצעים מלאכותיים
ויסקי ידוע
וירטואוז
וירטואוזי
וישמן ישורון ויבעט
וישר
וכולי
וכי
וכיוצא בזה
וכך עד הסוף
וכן הלאה
ולא נודע כי בא אל קרבו
ולד
ומפיר
ונדטה
ונדליזם
ונציה הזכה מכולן
וסל
ועד
ועדה לתאום מילואים
ועוד ידו נטויה
ועידה
וקף
ורבאלי
ורטיקלי
וריאציה
ורסיה
ותו לא
ותיק במפלגה
ותיק מלחמה