הקמת פולין וקביעת גבולותיה יצרה בעיה עם גבולה המערבי של_____ (6)

הקמת פולין וקביעת גבולותיה יצרה בעיה עם גבולה המערבי של_____ (6)
פתרון חידת תשחץ: מדינה סמוכה לגבול פולין

כאשר הוקמה פולין וקבעה את גבולותיה לאחר מלחמת העולם הראשונה, היא גילתה בעיה עם גבולה המערבי. התשחץ מבקש ממך למצוא את המדינה השכנה שגבולה עם פולין יצר קושי גיאופוליטי.

רמזים:

המדינה היא מדינה אירופאית

היא הייתה בעבר תחת שלטון גרמני

יש לה גבול משותף קצר יחסית עם פולין

עזור לעצמך:

חשבו על מדינות אירופה השוכנות ליד פולין, ותתמקדו באלו שהיו תחת שליטה גרמנית בעבר. גם בחינת מפות של גבולות אירופה עשויה לעזור.

פתרון:

"`html

התשובה להגדרה היא:


"`

אפשרויות: גרמניה.

ביטויים דומים: הקמת פולין וקביעת גבולותיה יצרה בעיה עם גבולה המערבי של_____ (6) תשבץ, מה זה הקמת פולין וקביעת גבולותיה יצרה בעיה עם גבולה המערבי של_____ (6) בתשחץ, מה הפירוש של הקמת פולין וקביעת גבולותיה יצרה בעיה עם גבולה המערבי של_____ (6) בתשחץ.