באפן ראוותני והסתיים בלחם שמים (5)

כיצד לפתור את תשחץ:

באופן ראוותני והסתיים בלחם שמים

שלב 1: זהה את המילה הדומיננטית

ההגדרה "באופן ראוותני והסתיים בלחם שמים" מציעה לנו רמז לשתי מילים עיקריות: "באופן ראוותני" ו"לחם שמים". המילה הדומיננטית היא בדרך כלל שם עצם או פועל, ובמקרה זה, "באופן ראוותני" הוא הפועל המרכזי.

שלב 2: חפש מילים נרדפות ובניגודים

עכשיו, לאחר שזיהינו את המילה הדומיננטית, נוכל לחפש מילים נרדפות ובניגודים לה. מילים נרדפות הן מילים בעלות משמעות דומה, בעוד שבניגודים הן מילים בעלות משמעות הפוכה.

באופן ראוותני:

מילים נרדפות: מלכותי, מפואר, מפואר, בולט

בניגודים: פשוט, ממוצע, צנוע

לחם שמים:

מילים נרדפות: מנה, ארוחה, מזון, סעודה

בניגודים: מגעיל, דוחה

שלב 3: הרכב את המילים האפשריות

בהתחשב במילים הנרדפות ובניגודים, נוכל כעת להרכיב רשימה של מילים אפשריות המתאימות להגדרה.

ראוותני

+

מנה

ראוותני

+

ארוחה

ראוותני

+

מזון

ראוותני

+

סעודה

מלכותי

+

מנה

שלב 4: בדוק את האפשרויות

לאחר הרכבת רשימת המילים האפשריות, נוכל לבדוק אותן על ידי הצבתן בתשחץ. המילה הנכונה תתאים למספר האותיות שצוין בהגדרה ותתרחש במיקום הנכון בתשחץ.

שלב 5: אשר את התשובה

לאחר מציאת המילה הנכונה, נוכל לאשר את התשובה על ידי בדיקת הגדרות אחרות בתשחץ. התשובה צריכה לעמוד בכל ההגדרות וליצור משמעות הגיונית עבור התשחץ כולו.

אפשרויות: מופגנ.

ביטויים דומים: באפן ראוותני והסתיים בלחם שמים (5) תשבץ, מה זה באפן ראוותני והסתיים בלחם שמים (5) בתשחץ, מה הפירוש של באפן ראוותני והסתיים בלחם שמים (5) בתשחץ.