אחת משלוש נשים שיצאו ל- (11)

אחת משלוש נשים שיצאו ל- (11)
מילוי תשחצים: פתרון להגדרה "אחת משלוש נשים שיצאו ל- (11)"

אתגר התשחצים של השבוע מציג בפנינו הגדרה מסקרנת:

"אחת משלוש נשים שיצאו ל- (11)".

כדי לפתור הגדרה זו, עלינו לחקור את ההקשר של הצירוף "יצאו ל-" ולזהות את שלוש הנשים הקשורות לאירוע זה.

בהקשר של מיתולוגיה, יציאה לדרך או למסע יכולה להתייחס ליזמות אמיצה, חקירת מקומות לא ידועים או התמודדות עם אתגרים רבי עוצמה. דוגמה מפורסמת היא מסעם של שלוש הנשים שיצאו למסע מיתי זה.

ראיה נוספת ניתן למצוא בטקסטים דתיים, שבהם "יציאה לדרך" יכולה לייצג מטאפורית את מסע החיים או את העזיבה של בית או קהילה. בהקשר זה, "שלוש הנשים" יכולות להתייחס לדמויות נשיות סמליות המסייעות, מדריכות או מלוות את הנוסע במסעו.

כדי לפתור את ההגדרה הזו, יש להתחשב בפירוש האפשרי לאירוע "יציאה לדרך" בהקשר של מיתולוגיה או אמנות. על ידי מחקר ובחינת אפשרויות שונות, נוכל לגלות את זהותן של "שלוש הנשים" ולמלא את התשחץ בצורה נכונה.

אפשרויות: קורסבבהדאחד.

ביטויים דומים: אחת משלוש נשים שיצאו ל- (11) תשבץ, מה זה אחת משלוש נשים שיצאו ל- (11) בתשחץ, מה הפירוש של אחת משלוש נשים שיצאו ל- (11) בתשחץ.